Antagningspoäng för Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41008

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.43 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.85 15.82 0.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 616 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 85 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 18 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.73 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.40 15.13 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

524

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 524 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 98 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 13 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 13 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 15.12 0.65 0.00 4.00
Urval 2 14.60 14.95 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

562

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 562 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 69 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 16.53 0.75 4.00
Urval 2 15.89 16.00 0.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 16.53 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 636 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 15.71 0.80 4.00
Urval 2 15.29 15.63 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 665 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 78 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 19 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.22 16.47 0.75 4.00
Urval 2 15.60 15.87 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.22 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 643 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.01 0.80 4.00
Urval 2 15.30 15.40 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 533 personer till Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 66 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö