Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.66 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.71 17.00 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1710

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2020 sökte 1710 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 355 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 18 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 28 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.10 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.88 16.41 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1178

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 1178 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 282 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 13 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 16 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.60 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.23 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1393

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 1393 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 276 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 24 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.13 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.14 16.50 0.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1168

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under VT2019 sökte 1168 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 277 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 15 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 15 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 18.38 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.00 17.50 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1686

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2018 sökte 1686 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 304 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 18 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 18 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.71 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.95 16.46 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1522

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under VT2018 sökte 1522 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 283 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 21 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 23 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.64 17.69 0.85 4.00
Urval 2 17.86 17.30 0.85 3.50
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.64 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 7 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.91 0.95 4.00
Urval 2 17.78 17.49 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1724

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2017 sökte 1724 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 282 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 17 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 16 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.07 0.90 4.00
Urval 2 17.80 17.15 0.85 3.50
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1566

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1566 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 226 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 13 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 13 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.30 0.95 4.00
Urval 2 17.50 17.19 0.85 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1729

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2016 sökte 1729 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 267 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 13 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 17 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.15 0.95 3.50
Urval 2 18.10 17.20 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1707

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1707 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 181 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 13 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.20 1.00 4.00
Urval 2 18.20 17.37 0.95 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1734

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2015 sökte 1734 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 319 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 13 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 15 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.89 1.00 4.00
Urval 2 17.80 17.30 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 3 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.49 0.90 4.00
Urval 2 18.00 17.56 0.85 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1554

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2014 sökte 1554 personer till Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 283 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 4 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö