Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 132 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet varav 69 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 171 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 2 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö