Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82015

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö vid Linnéuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 89 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö vid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö