Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51017

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 88 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 13.60 0.30 0.00
Urval 2 16.98 0.55 99.99
För höstterminen år 2016 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 93 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 10.28 0.15 3.00
Urval 2 12.60 10.28 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 10.28 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 151 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 18.20 0.30 4.00
Urval 2 15.30 18.20 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 119 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 2 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö