Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51018

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 0.75
Urval 2 13.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap på Linnéuniversitetet 18.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 44 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 0.70
Urval 2 16.80 0.70 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap på Linnéuniversitetet 18.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 50 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 0.15 0.00
Urval 2 13.80 0.90 99.99
För höstterminen år 2014 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 22 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö