Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51016

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 0.70
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska på Linnéuniversitetet 16.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 12 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 0.95
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska på Linnéuniversitetet 17.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 19 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö