Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51019

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 11.21 0.90 0.00
Urval 2 13.45 14.37
För höstterminen år 2016 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 11.21 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 33 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 0.00
Urval 2 13.53 99.99
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 30 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.25 12.01 0.55 99.99 3.00
Urval 2 11.25 12.01 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.25 i urvalsgrupp BI, 12.01 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 37 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö