Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51020

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 0.75 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2016 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 47 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.62 0.85 3.00
Urval 2 15.62 0.85 99.99
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 76 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.20 9.50 0.80 99.99 3.00
Urval 2 14.30 9.50 0.80 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.20 i urvalsgrupp BI, 9.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 57 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö