Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51021

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30
Urval 2 16.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap på Linnéuniversitetet 16.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 16 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 0.25 0.00
Urval 2 14.50 0.25 99.99
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 16 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö