Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51022

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.05 3.00
Urval 2 14.40 99.99
För höstterminen år 2016 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 29 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.86 13.54 0.70 0.00
Urval 2 0.70
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.86 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 21 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 0.50
Urval 2 15.04
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska på Linnéuniversitetet 15.04 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 26 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö