Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51025

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 0.90
Urval 2 16.80 0.90 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska på Linnéuniversitetet 12.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 102 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 0.20 0.00
Urval 2 12.31 0.45
För höstterminen år 2015 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 44 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 0.50 0.00
Urval 2 12.70 0.50
För höstterminen år 2014 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 33 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö