Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51023

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 0.20 3.00
Urval 2 13.05 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 53 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 0.10
Urval 2 14.80 0.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet 14.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 5 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö