Antagningspoäng för Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51026

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 0.50
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska på Linnéuniversitetet 17.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 7 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 12.70
Urval 2 14.91
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska på Linnéuniversitetet 19.75 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 24 personer till Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö