Antagningspoäng för Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01897

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 0.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 31 personer till Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 35 personer till Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona vid Linnéuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö