Antagningspoäng för Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 15.80 0.55 0.00 4.00
Urval 2 14.75 12.45 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 403 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.94 0.65 0.00 3.00
Urval 2 14.20 15.63 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 370 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.39 14.83 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.51 15.40 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.39 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 408 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 17.10 0.90 0.00
Urval 2 15.85 15.80 0.60 2.50
För höstterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 386 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 16.70 1.00 4.00
Urval 2 19.50 16.70 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 381 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.30 1.00 3.50
Urval 2 18.65 17.30 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

460

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 460 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 31 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 18 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 12 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 15.27 0.85 0.00
Urval 2 17.07 14.95 0.85
För höstterminen år 2014 hade Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 356 personer till Statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö