Antagningspoäng för Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61027

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.44 15.00 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.38 15.00 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.44 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 238 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 49 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 44 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 13.13 0.80 0.00 0.00
Urval 2 13.53 12.67 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 200 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 48 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 13.64 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 218 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 51 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 15.08 0.85 0.00
Urval 2 14.69 15.38 0.85
För höstterminen år 2017 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 262 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 39 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.63 0.95 0.00
Urval 2 14.50 14.63 0.90
För höstterminen år 2016 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 250 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 15.05 0.80 0.00
Urval 2 15.79 13.77 0.75
För höstterminen år 2015 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 262 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.64 0.75 0.00
Urval 2 14.90 14.63 0.70
För höstterminen år 2014 hade Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.64 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 243 personer till Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö