Antagningspoäng för Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61028

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 13.75 0.65 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 306 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 38 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 14.90 0.75 3.50
Urval 2 15.91 13.03 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 399 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.06 0.85 4.00
Urval 2 15.95 16.90 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 444 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 15.40 0.75 0.00
Urval 2 15.80 15.10 0.75
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 342 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö