Antagningspoäng för Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61029

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 13.00 0.55 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 341 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 78 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 73 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.03 0.75 3.00
Urval 2 12.60 13.60 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.03 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 381 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 66 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 64 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 15.10 1.00 3.50
Urval 2 15.80 14.69 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

526

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 526 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet varav 76 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 37 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 36 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.60 0.95 0.00
Urval 2 15.90 16.60 0.90
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 525 personer till Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik vid Linnéuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö