Antagningspoäng för Turismekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82010

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 17.48 0.80 0.00
Urval 2 16.15 16.20 0.75
Vårterminen år 2014 hade Turismekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 428 personer till Turismekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 132 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö