Antagningspoäng för Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71012

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.09 0.55 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 327 personer till Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 14 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.18 0.50 3.00
Urval 2 11.42 15.30 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 384 personer till Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 54 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 22 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.40 0.60 3.00
Urval 2 15.85 14.73 0.60
För höstterminen år 2015 hade Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 569 personer till Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 91 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.57 0.70 0.00
Urval 2 15.95 15.20 0.75
För höstterminen år 2014 hade Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

718

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 718 personer till Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 139 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 27 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö