Antagningspoäng för Ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41012

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.41 0.70 4.00
Urval 2 16.50 16.41 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

854

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 854 personer till Ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 213 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.90 0.80 0.00
Urval 2 16.20 16.53 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 906 personer till Ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 229 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö