Antagningspoäng för Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61030

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 17.36 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.67 17.08 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 362 personer till Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet varav 186 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.02 0.80 4.00
Urval 2 16.40 16.31 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 435 personer till Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet varav 193 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 47 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 11.30 0.60 99.99 0.00
Urval 2 13.60 11.77 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 96 personer till Utvecklare av digitala tjänster vid Linnéuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 27 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 20 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö