Antagningspoäng för Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61017

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.41 18.75 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.31 17.67 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.41 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

29

Under HT2019 sökte 109 personer till Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 41 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 25 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 17.12 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.95 17.12 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

29

Under HT2018 sökte 103 personer till Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 31 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 25 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 16.71 0.90 3.00
Urval 2 15.80 16.30 0.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 153 personer till Utveckling och drift av mjukvarusystem vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 49 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 26 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö