Antagningspoäng för Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61034

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.36 17.33 0.90 0.00 3.50
Urval 2 17.36 17.42 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.36 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1591

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 1591 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 290 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 61 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 55 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.77 18.20 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.61 18.20 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.77 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 194 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 39 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 20.23 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.64 19.67 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 20.23 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 237 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.10 1.05 4.00
Urval 2 18.25 17.65 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1418

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1418 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 295 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 50 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 47 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 19.54 1.40 4.00
Urval 2 18.60 19.54 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1232

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 1232 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 250 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.26 1.40 4.00
Urval 2 18.25 17.61 1.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1202

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1202 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 316 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 48 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 40 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 17.92 1.50 4.00
Urval 2 18.40 17.92 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1303

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1303 personer till Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet varav 376 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 36 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö