Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83064

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 9 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå