Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84573

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 20 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå