Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83023

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 31 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Fördjupning dans vid Luleå tekniska universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå