Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83025

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Historia på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Historia vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå