Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83032

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Engelska på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 14 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Engelska vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå