Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83013

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 28 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå