Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84568

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 12 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 0.60
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia på Luleå tekniska universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 15.96
Urval 2 12.87
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 24 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå