Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83067

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 20 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 1.25 99.99
Urval 2 1.25 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 31 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå