Antagningspoäng för Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84574

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 33 personer till Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå