Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83056

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 15 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå