Antagningspoäng för Arbetsterapi, master vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92734

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Arbetsterapi, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 27 personer till Arbetsterapi, master vid Luleå tekniska universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Arbetsterapi, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 35 personer till Arbetsterapi, master vid Luleå tekniska universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 1 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå