Antagningspoäng för Civilekonom vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80026

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.55 1.00 0.00
Urval 2 16.55 16.31 0.90
För höstterminen år 2017 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1049

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2017 sökte 1049 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 63 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 45 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.29 1.00 0.00
Urval 2 16.50 16.29 0.95
För höstterminen år 2016 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1101

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 1101 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 59 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 45 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.40 1.05 0.00
Urval 2 17.51 16.55 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1176

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 1176 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 54 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 48 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.95 1.10 0.00
Urval 2 17.70 16.80 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1289

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

77

Under HT2014 sökte 1289 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 42 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 37 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå