Antagningspoäng för Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85046

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.61 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.19 17.61 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

724

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 724 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 59 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 45 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 17.45 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.55 17.45 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 584 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.01 19.03 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.95 18.65 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.01 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 783 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 37 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 31 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.70 1.20 0.00
Urval 2 16.95 17.70 1.10
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 665 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 26 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 18.84 1.25 0.00
Urval 2 17.70 20.21 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 735 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.35 1.25 0.00
Urval 2 18.77 18.75 1.20
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

751

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under HT2015 sökte 751 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 25 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.29 1.30 0.00
Urval 2 18.50 18.30 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.29 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

805

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 805 personer till Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 23 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 21 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå