Antagningspoäng för Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.01 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.80 15.67 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

565

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 565 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 103 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 79 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.94 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.17 14.94 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 452 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 91 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 73 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 14.86 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.06 14.86 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

585

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 585 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 81 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 63 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 14.57 1.20 0.00
Urval 2 15.89 14.57 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

559

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 559 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 74 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 53 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.88 1.10 0.00
Urval 2 16.00 15.88 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 516 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 69 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 59 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.30 1.10
Urval 2 15.52 14.30 1.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör Datateknik på Luleå tekniska universitet 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

541

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 541 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 71 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 54 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 14.93 1.05 0.00
Urval 2 16.40 14.93 1.05
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

524

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 524 personer till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 71 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 57 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå