Antagningspoäng för Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88027

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.20 1.00
Urval 2 15.41 13.32 0.70 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör Hållbar energiteknik på Luleå tekniska universitet 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 298 personer till Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.50 1.00 0.00
Urval 2 13.26 15.50 0.75
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 325 personer till Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 24 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.85 1.00 0.00
Urval 2 16.72 13.72 0.80
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 337 personer till Civilingenjör Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 30 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 30 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå