Antagningspoäng för Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80027

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.61 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.07 16.61 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

538

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 538 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 81 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 58 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.20 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.45 17.20 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

74

Under HT2019 sökte 445 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 80 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 51 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.45 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.02 17.45 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

73

Under HT2018 sökte 639 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 75 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 53 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 19.12 1.20 0.00
Urval 2 17.78 19.12 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 19.12 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

66

Under HT2017 sökte 598 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 80 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 53 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.96 1.35 0.00
Urval 2 19.00 17.05 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

66

Under HT2016 sökte 628 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 50 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.37 19.50 1.40 0.00
Urval 2 19.50 19.46 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.37 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

66

Under HT2015 sökte 699 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 52 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 49 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.70 1.40 0.00
Urval 2 19.75 19.70 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

818

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 818 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 43 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå