Antagningspoäng för Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85047

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.92 0.65 99.99
Urval 2 14.85 14.92 0.85
Höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 163 personer till Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.12 0.85
Urval 2 14.80 14.63 0.85 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik på Luleå tekniska universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 188 personer till Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå