Antagningspoäng för Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88034

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 12.50 0.70 0.00
Urval 2 14.60 12.50 0.70 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 12.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 115 personer till Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå