Antagningspoäng för Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88035

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 11.38 0.90 99.99
Urval 2 14.70 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 11.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 88 personer till Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 20 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå