Antagningspoäng för Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88033

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 11.66 0.75 0.00
Urval 2 15.20 13.85 0.75 99.99
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 11.66 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 140 personer till Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 37 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 24 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå