Antagningspoäng för Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88028

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.43 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

111

Antagna urval 2

91

Under HT2020 sökte 483 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 111 personer i det första urvalet varav 103 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 82 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 16.33 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.63 12.38 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 500 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 79 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 64 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 13.02 1.05 0.00
Urval 2 15.74 13.06 1.15
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 13.02 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

66

Under HT2017 sökte 566 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 74 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 58 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.50 1.20
Urval 2 16.65 16.50 1.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör Maskinteknik på Luleå tekniska universitet 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

68

Under HT2016 sökte 572 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 71 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 59 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.37 16.50 1.15 0.00
Urval 2 16.55 16.69 1.15
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.37 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

63

Under HT2015 sökte 643 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 68 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 57 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.60 1.15 0.00
Urval 2 17.60 16.60 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

663

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 663 personer till Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 64 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 50 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå