Antagningspoäng för Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85048

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 13.32 0.55 99.99
Urval 2 17.68 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 172 personer till Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 25 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 15.44 0.90 0.00
Urval 2 13.20 16.07 0.80 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 210 personer till Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 27 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 13.55 0.95 0.00
Urval 2 14.50 11.66 0.65 99.99
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 222 personer till Civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 21 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 21 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå