Antagningspoäng för Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88029

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.47 13.40 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.47 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

115

Under HT2020 sökte 507 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 102 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 93 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.83 14.42 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.83 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

82

Under HT2019 sökte 479 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 91 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 62 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.10 1.00 0.00 0.00
Urval 2 14.36 14.70 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

655

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 655 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 76 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 66 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.80 1.10 0.00
Urval 2 15.28 16.80 0.90
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 623 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 71 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 61 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 16.05 1.15 0.00
Urval 2 17.50 15.70 1.05
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

769

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 769 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 50 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 45 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.68 1.15 0.00
Urval 2 17.40 16.02 0.95
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

854

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 854 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 64 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 67 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.77 16.50 1.15 0.00
Urval 2 17.63 16.12 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.77 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

88

Under HT2014 sökte 836 personer till Civilingenjör - Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 81 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 63 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå