Antagningspoäng för Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87003

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 17.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.27 15.31 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

95

Under HT2020 sökte 561 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 93 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 81 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.96 15.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.96 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 463 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 85 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 78 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.67 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.22 15.67 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 566 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 72 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 63 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 15.78 1.15 0.00
Urval 2 15.64 15.78 1.10
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 539 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 62 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 55 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 15.82 1.10 0.00
Urval 2 15.80 15.82 0.80
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

92

Under HT2016 sökte 549 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 78 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 74 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.85 1.25 0.00
Urval 2 15.18 16.88 1.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

78

Under HT2015 sökte 568 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 65 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 59 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 15.45 1.15 0.00
Urval 2 17.90 15.45 1.15
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

502

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 502 personer till Civilingenjör Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 57 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 48 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå