Antagningspoäng för Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80028

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 15.47 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.47 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 321 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 48 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 14.53 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.35 0.00 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 348 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 38 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.57 17.04 1.00
Urval 2 15.95 15.60 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör Teknisk design på Luleå tekniska universitet 16.57 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 360 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.55 1.10
Urval 2 15.10 12.55 0.75 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör Teknisk design på Luleå tekniska universitet 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 387 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.56 1.15 0.00
Urval 2 18.90 15.71 1.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 458 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 37 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 16.50 1.15 0.00
Urval 2 17.60 17.60 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 469 personer till Civilingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 37 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 27 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå